DYŻUR KOMORNIKA W DNIU 6 GRUDNIA 2021R.

Informuję, iż dyżur Komornika w dniu 6 grudnia 2021r (poniedziałek) został przesunięty na dzień 7 grudnia 2021r (wtorek). Komornik będzie przyjmować interesantów w godzinach od 12:00 -15:30.

                     UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-10 (koronawirus) informuję, iż działalność kancelarii będzie ograniczona w zakresie przyjmowania interesantów do osób wezwanych lub zawiadomionych w godzinach pracy kancelarii.

Proszę o ograniczenie fizycznego kontaktu z kancelarią.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie informację są udzielane w godzinach pracy kancelarii drogą telefoniczną oraz mailową.

Wszelkie wpłaty mogą być dokonywane na rachunek kancelarii- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA:

62 1020 3844 0000 1302 0100 6121.

Telefon kancelarii: 67 349 1802.

Adres e-mail: zlotow.wloch@komornik.pl

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r.  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność dłużnika.

GODZINY PRACY KANCELARII

Uprzejmie informuję, iż uległy zmianie godziny pracy kancelarii. Kancelaria jest czynna w:

poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00,

wtorek- piątek od godz: 7:30 do godz. 15:30.

Komornik pełni dyżur, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od godz.  12:00 do godz.  15:30.

Bartosz Włoch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Nowe numery telefonów w kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Bartosz Włoch informuje, iż w celu zapewnienia sprawnego kontaktu z kancelarią komornika od dnia 17 lutego 2016 r. zostały uruchomione dla Państwa dwa dodatkowe nr telefonów:

  • 733 111 451 – informacja o przebiegu postępowań egzekucyjnych
  • 733 111 095 – księgowość; wpłaty

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Bartosz Włoch
Kancelaria Komornicza w Złotowie