DYŻUR KOMORNIKA

INFORMACJA – DYŻUR KOMORNIKA W DNIU 21-10-2019

Informuję, iż w dniu 21-10-2019 r. Komornik nie będzie przyjmował interesantów.

Dyżur Komornika został przeniesiony na dzień 22-10-2019 r. w godz. od 12:00 -15:30. 

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny z kancelarią komornika. 

Bartosz Włoch Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

 

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r.  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność dłużnika.

GODZINY PRACY KANCELARII

Uprzejmie informuję, iż uległy zmianie godziny pracy kancelarii. Kancelaria jest czynna w:

poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00,

wtorek- piątek od godz: 7:30 do godz. 15:30.

Komornik pełni dyżur, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od godz.  12:00 do godz.  15:30.

Bartosz Włoch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Nowe numery telefonów w kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Bartosz Włoch informuje, iż w celu zapewnienia sprawnego kontaktu z kancelarią komornika od dnia 17 lutego 2016 r. zostały uruchomione dla Państwa dwa dodatkowe nr telefonów:

  • 733 111 451 – informacja o przebiegu postępowań egzekucyjnych
  • 733 111 095 – księgowość; wpłaty

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Bartosz Włoch
Kancelaria Komornicza w Złotowie