Lista licytacji nieruchomości

GRUNT ZABUDOWANY BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ PRZEMYSŁOWYM

KM_1455_16_P_0022_ID1440802

GRUNT ZABUDOWANY BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM

KM_374_18_P_0022_ID1443509

LOKAL MIESZKALNY

KM_1826_17_P_0022_ID1445076

LOKAL MIESZKALNY

KM_1165_17_P_0022_ID1445101

LOKAL MIESZKALNY

KM_2330_17_P_0022_ID1445436