Lista licytacji nieruchomości

OBIEKT PRZEMYSŁOWY

KM_281_18_P_0022_ID2128433

LOKAL MIESZKALNY

KM_2075_15_P_0022_ID2123297

LOKAL MIESZKALNY

KM_2330_17_P_0022_ID2126348

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

KM_579_19_P_0022_ID2123165

BUDYNEK NIEMIESZKALNY

KM_480_19_P_0022_ID2123090